عایق رولی الاستومریک

عایقهای الاستومری رولی کایفلکس آلمان با توجه به کاربری های مختلف با عرض یک متر از ضخامت 3 میلیمتر تا 50 میلیمتر درانواع ذیل قابل ارائه می باشد.

  • عایقهای رولی ساده

  • عایقهای رولی ساده پشت چسبدار با چسب مسلح نخدار

  • عایقهای رولی روکشدار در انواع:

Net Alu و Al clad و F-Alu و F-Black

  • عایقهای رولی روکشدار - پشت چسبدار با چسب مسلح نخدار در انواع:

Net Alu و Al clad و F-Alu و F-Black

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی لطفا" کاتالوگ این شرکت را دانلود نمائید.

Made in Germany