عایقهای الاستومری لوله ای کایفلکس آلمان با توجه به کاربری های مختلف در انواع ذیل و از سایز 1/4 اینچ مسی تا سایز 10 اینچ آهنی و از ضخامت 6 میلیمتر تا ضخامت 50 میلیمتر قابل ارائه میباشند:

  • عایقهای لوله ای ساده با قطر داخلی 6 تا 76 میلیمتر

  • عایقهای لوله ای چاکدار لبه چسبدار ساده با قطر داخلی 6 تا 76 میلیمتر

  • عایقهای لوله ای روکشدار ساده با قطر داخلی 6 تا 273 میلیمتر

  • عایقهای لوله ای روکشدار چاکدار لبه چسبدار با قطر داخلی 6 تا 76 میلیمتر

جهت کسب اطلاعات تکمیلی لطفا" کاتالوگ این شرکت را دانلود نمائید.

عایق لوله ای الاستومریک

Made in Germany